„ Se špatnou komunikací vyrůstají konflikty, s dobrou komunikací vyrůstají lidé.“ Alex F. Osborn

O mně

V součastné době působím jako mediátor a kariérový či profesní poradce.


Při své práci kariérového poradce se zabývám především otázkami využití potenciálu a kompetencí pro řízení kariéry a podávání stabilního výkonu. Při této práci využívám jak koučovacích, tak i mediačních technik, které efektivně pomáhají mým klientům v posunu žádaným směrem.


Při své práci mediátora využívám facilitativní směr pro mediování sporů a konfliktů. Specializuji se na oblast konfliktů pracovních, obchodních i na oblast mezilidských vztahů.


S oblastí profesního života úzce souvisí i další oblast mého zájmu, a tou je osobní poradenství, kde uplatňuji znalosti v rámci svého odborného vzdělání a odborných výcviků.


Již třetím rokem spolupracuji s ČVUT v Praze, jako externí lektor pro předměty Management a Manažerská psychologie.


Vzdělání:
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1994 (magisterské studium), www.ff.cuni.cz;
  • rigorózní řízení, 2008 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (PhDr.);
  • absolutorium – obecná psychologie, sociologie, sociální psychologie, andragogika, organizace a řízení;
  • Mediátorský výcvik, 2012, Asociace mediátorů ČR, o.s., www.amcr.cz;
  • Cílevědomý koučing, PhDr. Hroník, 2013 -2015;
  • Výcvikové semináře v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií, www.pvsps.cz

Při své práci mediátora se řídím etickým kodexem AMCR. Ve všech nabízených službách zaručuji zachovávat důvěrnost sdělovaných informací, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou výjimkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně dozvím.