„Pokud strávíte svůj čas stoupáním po žebříku úspěchů, ujistěte se, že ho máte opřený o správnou zeď.“

Služby

„ Se špatnou komunikací vyrůstají konflikty, s dobrou komunikací vyrůstají lidé.“ Alex F. Osborn

Mediace je příležitost k řešení konfliktů, které jsou součástí našeho každodenního života. Výhodou tohoto způsobu je naprostá dobrovolnost zúčastněných stran, které mají motivaci pro řešení vzniklé situace. Hlavním přínosem je především to, že právě zúčastněné strany plně zodpovídají za výsledek a konečnou podobu řešení své situace.

Mediátor v procesu mediace není ten, kdo hodnotí a posuzuje vaši situaci, ani tím, kdo uděluje rady. Svým neutrálním přístupem napomáhá zúčastněným stranám nahlédnout na situaci jinak a umožňuje jim definovat jejich potřeby a těžkosti v dané situaci.

Jako mediátor Vám mohu být nápomocna při hledání pro vás vhodné formy dorozumívání, hledání způsobů jak věci uspořádat jinak a do budoucna.

V jakých konkrétních situacích Vám mohu pomoci jako mediátor?

 • rodinné záležitosti (např. majetkové spory; vyrovnání; dědictví; rodinné soužití, atd.)
 • vztahové záležitosti (např. sousedské soužití; partnerské problémy, atd.)
 • pracovní spory (např. konfliktní situace v týmu)
 • obchodní vztahy

„Pokud strávíte svůj čas stoupáním po žebříku úspěchů, ujistěte se, že ho máte opřený o správnou zeď.“ Stephen Dovez

Tato služba Vám napomůže identifikovat profesní předpoklady, talenty a potřeby jejich rozvoje s přihlédnutím k vašim možnostem pro seberealizaci a sebevzdělávání.

Hledáte cestu řešení:

 • Jak se orientovat na trhu práce? Komunikace s personálními agenturami, sebe-prezentace
 • Jak se připravit na pohovor? Tvorba motivačního dopisu a životopisu, nácvik samotného pohovoru.
 • Jaké jsou mé talenty? Jak na nich mohu pracovat a rozvíjet je?
 • Jak se připravit na hodnocení?
 • Jak si nastavit své profesní cíle?
 • Jakou cestu zvolit pro dosažení profesních cílů?
 • Jak motivovat sebe nebo svůj tým?
 • Horizontální nebo vertikální kariéra?
 • Jak uspět ve výkonové kultuře?
 • Jak probíhá adaptační proces? Identifikace úskalí tohoto procesu, firemní kultura a její vliv na mne a mou práci.
 • Proč se mi nedaří naplňovat své pracovní cíle?
 • Jak uspět v profesi a zachovat si nebo vybudovat soukromý život?

A mnoho dalších otázek, na které potřebujete nalézt odpověď a hledat cestu k řešení.

V rámci této služby Vám mohu nabídnout relevantní diagnostické nástroje.

Výsledkem procesu kariérového či profesního poradenství, bude Vámi zvolený postup a přehled vhodných aktivit, které budete realizovat.

Pro organizace
V rámci firemního poradenství vám mohu nabídnout Personální audit, audit personálních procesů, tvorba kariérních a rozvojových plánů.

„Ten, kdo jde po špičkách, nemůže stát. Ten, kdo je rozkročený, nemůže kráčet“ Čínské přísloví

Osobní poradenství je službou, která Vám může pomoci pečovat o Vaše duševní zdraví a řešit problémy každodenního života. Dlouhodobé problémy s sebou nesou řadu emocí jako je např. strach, vztek, úzkost, smutek a výčitky svědomí. Toto jsou emoce, které by měl člověk ventilovat, zpracovat. Ne vždy je to vhodné nebo možné v rámci běžných sociálních či rodinných vztahů. K tomu právě slouží rozhovor s poradcem, terapeutem, který umožní svému klientovi danou situaci strukturovat a nahlédnout na ni z jiného úhlu pohledu.